Διοίκηση


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
ΕΝΩΣΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών», είναι τριετούς θητείας.

Από τον Νοέμβριο του έτους 2016, έχει την εξής συγκρότηση :

        Πρόεδρος :              Ελένη             Αναπνιώτη        

          Αντιπρόεδρος :       Νικόλαος       Ουζούνογλου

          Γεν. Γραμματέας : Φώτιος           Γιαννακάκης

          Ταμίας :                  Αβραάμ          Αρρωστίδης

          Ειδ. Γραμματέας : Ελισάβετ         Φερεκύδου  

          Μέλη :                    Αθανάσιος      Δράκος

                                          Κων/νος          Καραΐσκος

                                          Γεώργιος         Σταματιάδης

                                          Δημοσθένης    Φιστουρής  

                                            

                                                                                       

 
 
ΝΕΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
 
 
Το διετούς θητείας εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών»
 
που εξελέγη τον Οκτώβριο του 2018 συγκροτείται ως εξής :
 

Πρόεδρος                Νικόλαος        Ουζούνογλου

Αντιπρόεδρος          Ελένη              Αναπνιώτη

Γεν. Γραμματέας     Αιμιλία            Ξανθοπούλου

Ταμίας                     Ίρις                  Αθανασιαδήσογλου

Ειδ. Γραμματέας    Ηώ                   Δεβλέτογλου

Κοσμήτωρ              Αβραάμ            Αρρωστίδης

Μέλη                       Αθανάσιος       Δράκος

                                 Ευαγγελία        Ξανθοπούλου

                                 Γεώργιος          Σταματιάδης

                                 

 
 
 
 
 
 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΥΠΗΚΟΩΝ  ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ  ΕΚ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 
 

Το διετούς θητείας Διοικητικό συμβούλιο του

«Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας»

που εξελέγη τον  Οκτώβριο του 2018συγκροτείται ως εξής: