Διοίκηση


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
ΕΝΩΣΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών», είναι τριετούς θητείας.

Από τον Νοέμβριο του έτους 2016, έχει την εξής συγκρότηση :

        Πρόεδρος :              Ελένη             Αναπνιώτη        

          Αντιπρόεδρος :       Διονύσιος       Αγγελόπουλος

          Γεν. Γραμματέας : Γεώργιος Μ.   Κατσάρης

          Ταμίας :                  Μαρίνα           Καλουμένου-Κυριακοπούλου

          Ειδ. Γραμματέας :  Αιμιλία           Ξανθοπούλου

          Μέλη :                     Φώτιος           Γιαννακάκης

                                           Νικόλαος       Ουζούνογλου

                                           Ειρήνη            Πρίντεζη

                                           Ελευθέριος     Φερεκύδης

 
 

 
 
ΝΕΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
 
 
Το διετούς θητείας εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών»
 
που εξελέγη τον Οκτώβριο του 2018 συγκροτείται ως εξής :
 

Πρόεδρος                Νικόλαος        Ουζούνογλου

Αντιπρόεδρος          Ελένη              Αναπνιώτη

Γεν. Γραμματέας     Αιμιλία            Ξανθοπούλου

Ταμίας                     Ίρις                  Αθανασιαδήσογλου

Ειδ. Γραμματέας    Ηώ                   Δεβλέτογλου

Κοσμήτωρ              Αβραάμ            Αρρωστίδης

Μέλη                       Αθανάσιος       Δράκος

                                 Ευαγγελία        Ξανθοπούλου

                                 Γεώργιος          Σταματιάδης

                                 

 
 
 
 
 
 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΥΠΗΚΟΩΝ  ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ  ΕΚ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 
 

Το διετούς θητείας Διοικητικό συμβούλιο του

«Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας»

που εξελέγη τον  Οκτώβριο του 2018συγκροτείται ως εξής:

 
Πρόεδρος
Φώτιος      
Γιαννακάκης
Αντιπρόεδρος
Ειρήνη
Πρίντεζη
Γεν. Γραμματέας
Διονύσιος
Αγγελόπουλος
Ειδ. Γραμματέας
Ταμίας
Χρυσάνθη
Κωνσταντίνος
Αστέρη
Καραΐσκος
Κοσμήτωρ
Σύμβουλοι
Ειρήνη
Πέτρος
Ζερβού
Καλούμενος

Δημοσθένης
Παϊκόπουλος

Ελισάβετ
Φερεκύδου