Διοίκηση


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
ΕΝΩΣΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών», είναι τριετούς θητείας.

Από τον Νοέμβριο του έτους 2016, έχει την εξής συγκρότηση :

        Πρόεδρος :              Ελένη             Αναπνιώτη        

          Αντιπρόεδρος :       Διονύσιος       Αγγελόπουλος

          Γεν. Γραμματέας : Γεώργιος Μ.   Κατσάρης

          Ταμίας :                  Μαρίνα           Καλουμένου-Κυριακοπούλου

          Ειδ. Γραμματέας :  Αιμιλία           Ξανθοπούλου

          Μέλη :                     Φώτιος           Γιαννακάκης

                                           Νικόλαος       Ουζούνογλου

                                           Ειρήνη            Πρίντεζη

                                           Ελευθέριος     Φερεκύδης

 
 

 
 
ΝΕΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
 
 
Το διετούς θητείας εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών»
 
που εξελέγη τον Οκτώβριο του 2016 συγκροτείται ως εξής :
 

Πρόεδρος                Νικόλαος        Ουζούνογλου

Αντιπρόεδρος          Ελένη              Αναπνιώτη

Γεν. Γραμματέας     Αιμιλία            Ξανθοπούλου

Ταμίας                     Ευαγγελία        Ξανθοπούλου

Ειδ. Γραμματέας     Ηώ                   Δεβλέτογλου

Κοσμήτωρ              Αβραάμ            Αρρωστίδης

Μέλη                       Ίρις                  Αθανασιαδήσογλου

                                 Χρήστος          Ελματζίογλου

                                 Κων/νος           Ιβράκης

                                 

 
 
 
 
 
 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΥΠΗΚΟΩΝ  ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ  ΕΚ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 
 

Το διετούς θητείας Διοικητικό συμβούλιο του

«Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας»

που εξελέγη τον  Οκτώβριο του 2018συγκροτείται ως εξής:

 
Πρόεδρος
Φώτιος      
Γιαννακάκης
Αντιπρόεδρος
Ειρήνη
Πρίντεζη
Γεν. Γραμματέας
Διονύσιος
Αγγελόπουλος
Ειδ. Γραμματέας
Ταμίας
Χρυσάνθη
Κωνσταντίνος
Αστέρη
Καραΐσκος
Κοσμήτωρ
Σύμβουλοι
Ειρήνη
Πέτρος
Ζερβού
Καλούμενος

Δημοσθένης
Παϊκόπουλος

Ελισάβετ
Φερεκύδου