Ποιοί είμαστε

Η Ένωσή μας ιδρύθηκε στις 11 Απριλίου του έτους 1981!

 

            Και το κύριο μέλημά μας – ταυτόχρονα και με τα δύο Σωματεία,  τα οποία επίσης συντονίζουμε –
 αποβλέπει  στους εξής βασικούς πάντοτε στόχους :

Να προάγουμε την πνευματική και πολιτισμιακή καλλιέργεια όλων των μελών στο ιστορικό παρελθόν του Ελληνικού (Ρωμαίηκου) πληθυσμού της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και των λοιπών επίσης περιοχών της Τουρκίας, ιδιαίτερα δε, στα θέματα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας μας, στα ήθη και έθιμά μας, στις παραδόσεις και γενικά να αναθερμαίνουμε πάντα κάθε ενδιαφέρον, προς όλες τις πανανθρώπινες αξίες του Έλληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού!

Για την εκπλήρωση, δε, αυτών, των κοινών πάντοτε, στόχων μας :

Οργανώνουμε διαλέξεις, συνεστιάσεις, εκδρομές, χορούς, μαθήματα, σεμινάρια, αλλά και κάθε άλλης μορφής πνευματικές, φιλολογικές καλλιτεχνικές ή και ψυχαγωγικές, επίσης, εκδηλώσεις.

 

Επί πλέον φροντίδες

 

Επί πλέον όμως, φροντίζουμε και για τα κοινά συμφέροντα και τους σκοπούς των Σωματείων που μας συναπαρτίζουν, ενώ παρέχουμε την δυνατότητα και σε άλλα, επίσης, παρεμφερών πάντοτε στόχων, Σωματεία, να ενταχθούν και εκείνα στην Ένωσή μας, εφ’ όσον, το επιθυμούν.

Τέλος δε, φροντίζουμε, κατά τον ίδιο πάντοτε τρόπο και για τα συμφέροντα όλων γενικά των Ελληνικής καταγωγής Κωνσταντινουπολιτών, που από το έτος 1955 και μετά, έχουν έρθει στην Ελλάδα, από την Τουρκία, είτε μετά από απέλασή τους από τις Τουρκικές Αρχές, είτε και μετά από εξαναγκασμό, ή αποκλεισμό, ή και από οποιασδήποτε άλλης μορφής υποχρεωτικό εκπατρισμό τους, ανεξάρτητα πάντα, από το αν, η υπηκοότητα που φέρουν είναι Ελληνική ή και Τουρκική.

 

Στο κτίριό μας λειτουργούν…

 

Αίθουσα των μεγάλων συγκεντρώσεων, στον πρώτο όροφο, χωρητικότητας 280 ατόμων, ενώ η αμέσως μικρότερη, στον πέμπτο όροφο, μπορεί να περιλάβει μέχρι και 220 άτομα. Φροντίζουμε ακόμα και για την καλή συντήρηση του όλου κτιρίου.

Σ’ αυτό, λοιπόν το κτίριο, ταυτόχρονα προς το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ μας, λειτουργούν επίσης :

·        Η Βιβλιοθήκη μας, με περίπου 5000 τόμους βιβλίων και με το Αναγνωστήριό της στον τέταρτο όροφο.

·        Οι Έδρες και οι κοινοί χώροι των δύο Σωματείων στον τρίτο όροφο.

·        Το Εντευκτήριό μας στον έκτο όροφο.

Επί πλέον, όμως, λειτουργούν :

Οι Έδρες και οι κοινοί χώροι των εξής συστεγαζομένων ομοειδών Σωματείων:

·        Του Συνδέσμου «Μεγαλοσχολιτών» στον τέταρτο όροφο.

·        Του Συνδέσμου «Κεντρικιάδων» στον τέταρτο όροφο.

·        Του Συνδέσμου «Ζωγραφειωτών» στον τρίτο όροφο.

·        Του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου «ΓΑΛΑΤΑ» στον τέταρτο όροφο.

·        Του Συλλόγου Ιστορικής & Λαογραφικής Έρευνας  «Η ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ» στον τέταρτο όροφο.

·        Της Εταιρείας Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς στον τρίτο όροφο.

·        Του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Νέα Κωνσταντινούπολις» στον τρίτο όροφο.

 

Οι βασικές δομές της λειτουργίας μας:

Η «Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών», όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι ένα Δευτεροβάθμιο Όργανο Συντονισμού, αλλά και περαιτέρω καλλιέργειας, προωθήσεως, αλλά και προβολής, επίσης, των γενικοτέρων στόχων των δύο Πρωτοβαθμίων Σωματείων που την συγκροτούν, το δε, από 11 Απριλίου 1981, Καταστατικό της, έχει ομόφωνα εγκριθεί από τις αμέσως προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις και των δύο προαναφερομένων Σωματείων.

Σύμφωνα, με το Καταστατικό αυτό:

Τόσο τα δύο Σωματεία που την συγκροτούν, όσο όμως και τα άλλα ομοειδή Σωματεία που θα ήθελαν να προσχωρήσουν, θα διατηρούν πάντα την οικονομική, περιουσιακή και διοικητική τους αυτοτέλεια, οι αποφάσεις όμως του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενώσεως», θα είναι, για τα Διοικητικά Συμβούλιά τους, υποχρεωτικές.

            Η Ένωσις διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους δύο εκάστοτε Προέδρους των ιδρυτικών Σωματείων και από επτά αιρετά μέλη εκλεγόμενα από την εκλογική Γενική Συνέλευση της Ενώσεως η οποία συγκροτείται

α) από τα εκάστοτε μέλη των εν ενεργεία Διοικητικών Συμβουλίων των μελών Σωματείων

β) από πέντε τακτικά μέλη των εν λόγω Σωματείων εκλεγόμενα για τον σκοπό αυτό από την Γενική τους Συνέλευση

γ) από τα μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
 
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (1981) της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών είχε την εξής συγκρότηση :
 

Πρόεδρος                         Μάρκος               Κιοσέογλου

Αντιπρόεδρος                 Αριστοτέλης       Παπανικολάου

Γεν. Γραμματέας            Αλέξανδρος        Μαζαράκης

Ειδ. Γραμματέας            Φίλιππος             Ιωαννίδης

Ταμίας                               Παντελής            Ξένος

Μέλη                                   Μιχάλης              Δέτσης

                                              Νίκος                   Ελευθερίου

                                              Κωνσταντίνος   Κατραπάνης

                                              Μιχάλης              Παλαιοκώστας