Ενημερωτικό Δελτίο


Στο
 πλαίσιο πάντα της προσπάθειας διατήρησης μίας τακτικής επικοινωνίας με τα μέλη του Συλλόγου,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών αποφάσισε την έκδοση ενός
μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου, το πρώτο φύλλο του οποίου εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1966.

Από τότε εκδίδεται τακτικά, ενημερώνοντας τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για τις προσεχείς εκδηλώσεις.
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 525 φύλλα και από το 338ο φύλλο συμμετέχουν στην έκδοση
η «Ένωση Κωνσταντινουπολιτών» και το «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας».

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να διαβάζετε το Ενημερωτικό μας Δελτίο σε ηλεκτρονική έκδοση. 


Οι παλαιότερες εκδόσεις θα παραμένουν στην ενότητα «Αρχείο Ενημερωτικών Δελτίων».


Ενημερωτικό  Δελτίο