Αρχική

          


 
  H «Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών» στην Αθήνα σας καλωσορίζει!

 

Την Ένωσή μας, ως Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό Όργανο,


την συναπαρτίζουν:

 

1.     Ο «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»
και
2.     Το Σωματείο «Ελλήνων  Υπηκόων  Απελαθέντων εκ Τουρκίας».
 

  

 Στην εικόνα  βλέπετε  το  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  μας.
 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ  


_____________________________


 ΜΟΝΙΜΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
____________________________