ΕπικοινωνίαΟ σχεδιασμός και η συντήρηση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται από την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών
Ο παρών δικτυακός τόπος αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών» 
και το «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας»τα δύο πρωτοβάθμια Σωματεία 
που συναπαρτίζουν την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες περί των Σωματείων ή και της ιστοσελίδας, 
παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία.
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Ταχυδρομική  Διεύθυνση :
Δημητρίου Σούτσου 46
115 21  Αθήνα
Ώρες  Λειτουργίας  Γραμματείας : 11.00 - 14.00
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ - Δημ. Σούτσου 46


ΕΝΩΣΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Τηλέφωνο : +30 210 6433750
Ώρες  Λειτουργίας  Γραμματείας : 11.00 - 14.00
e-mail :  enokon@otenet.gr
 
 
ΝΕΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Τηλέφωνο : +30 210 6464270
e-mail :  neokonpoliton@yahoo.gr
 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ  ΕΚ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλέφωνο : +30 210 6424826
e-mail :  apelathentes@yahoo.gr 


ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
"ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ"
Τηλέφωνο : +30 210 6464270
Ωρες επικοινωνίας: Δευτέρα 17:00-20:00


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ
Τηλέφωνο : +30 210 6430680
Fax : +30 210 6430680
e-mail :  megalisxoli@yahoo.gr


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΕΙΩΤΩΝ
Τηλέφωνο : +30 210 6464270
e-mail :  corp_affairs@galenica.gr


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΙΑΔΩΝ
Τηλέφωνο : +30 210 6430680
Fax : +30 210 6430680
e-mail :  hartmankentrolang@gmail.com


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΓΑΛΑΤΑ
Τηλέφωνο : +30 210 6440961
Fax : +30 210 6440961
e-mail :  galatas@ymail.com